Superclub Volley Vijfheerenlanden

Sinds februari 2023 is Volley Meerkerk '95 onderdeel van "Superclub Volley Vijfheerenlanden”. Dit is een samenwerking met de Nevobo, Gemeente Vijfheerenlanden, volleybalvereniging Servia in Vianen en volleybalvereniging WHV in Asperen. Met elkaar zien we een unieke kans om sport en bewegen, en de volleybalsport in het bijzonder, een impuls te geven. De samenwerking loopt in eerste instantie t/m 2025, de intentie is uiteraard om deze voort te zetten als blijkt dat deze succesvol is. 

Superclub Volley Vijfheerenlanden
Superclub Volley Vijfheerenlanden
Superclub Volley Vijfheerenlanden
Superclub Volley Vijfheerenlanden

Ontstaan van de samenwerking

Het bestuur van Volley Meerkerk '95 heeft geconstateerd dat de vereniging sinds een aantal jaar kampt met een aantal lastige uitdagingen, waaronder de daling van het aantal jeugdleden en het vinden van goede trainers. Om deze uitdagingen het hoofd te bieden, is het bestuur het gesprek aangegaan met de Nevobo en de gemeente Vijfheerenlanden. Hierin kwam naar voren dat zij zeer geïnteresseerd waren om een samenwerking aan te gaan. Dit werd kansrijker als daar nog twee andere volleybalverenigingen uit de regio bij betrokken zouden worden. In overleg met beide partijen zijn Servia en WHV benaderd en ook deze clubs waren erg geïnteresseerd. Zo geschiedde en is op 6 februari 2023 door de vijf partijen de samenwerkingsovereenkomst getekend.

Doelstellingen samenwerking

Met de samenwerking werken de vijf partijen aan drie doelstellingen:

  • Ledenwerving en -behoud: door middel van het aanbieden van volleyballessen tijdens het bewegingsonderwijs op basisscholen en het organiseren van een scholenvolleybaltoernooi het aantal leden in de leeftijdscategorie 4-12 jaar vergroten;
  • Ontwikkeling van trainers: door middel van ‘train de trainer’ de vaardigheden van de trainers binnen de verenigingen ontwikkelen en waar nodig de professional zelfstandig inzetten op een trainersgroep. Dit met als doel de kwaliteit van de trainingen te verhogen en de vrijwillige trainers te ondersteunen waardoor zij met meer plezier training geven;
  • Ontwikkeling van het beachvolleybal aanbod: het verder op de kaart zetten van de beach mogelijkheden bij de drie verenigingen (sport verbreden voor leden, niet-leden, leden andere verenigingen uit de regio) en het organiseren van trainingen, toernooien en competitie (voor jeugd/senioren, lokaal/regionaal).

Sportbeleid Gemeente Vijfheerenlanden

De Gemeente Vijfheerenlanden heeft begin 2023 een nieuw sportbeleid vastgesteld. Uit data blijkt dat binnen de gemeente Vijfheerenlanden de sportdeelname van jeugd en jongeren en met name de jeugd tussen 0 en 12 jaar achterblijft. Een belangrijk doel van het nieuwe sportbeleid is dan ook het stimuleren van sportdeelname door jeugd en jongeren. Daarnaast erkent de gemeente de toegevoegde waarde van sportverenigingen voor de samenleving. Op deze twee punten heeft de gemeente een gedeelde ambitie.

Beleid van de Nevobo

Er wordt steeds meer verwacht van sportverenigingen. Om te voldoen aan al deze verwachtingen is veel tijd, kennis en kwaliteit benodigd. Dit vraagt steeds vaker te veel van de vrijwilligers. Een professional kan een belangrijke bijdrage leveren om aan deze vraag te voldoen. De Nevobo voert daarom sinds een paar jaar beleid uit om betaalde krachten (professionals) aan het werk te zetten bij volleybalverenigingen (de zogenoemde Superclubs). Een Superclub is een club, die naast het maken van een professionaliseringslag binnen de eigen vereniging, ook een bijdrage levert aan de collectieve volleybalgemeenschap door samenwerkingen aan te gaan met verenigingen in de regio. 

Financiële bijdragen partijen

Alle vijf de partijen brengen financiën in waardoor een professional aangesteld kan worden (voor maximaal 24 uur per week, 8 uur per vereniging) die invulling gaat geven aan de drie doelstellingen. De financiële bijdrage van onze vereniging kan betaald worden vanuit de huidige inkomsten.   

Werving van de professional

Voor het realiseren van de samenwerking zijn wij op zoek naar een professional. Lees de vacature voor Superclub Professional. Voor vragen over de samenwerking kun je contact opnemen met voorzitter Yvonne Dalstra.

Foutje gevonden? Neem contact op met Volley Meerkerk.